چهاردهمین سوگواره ملی مهر محرم

موضوعات و محورها :
۱ ( آئین ها و نمادهای هیئات خانگی )هر خانه یک حسینیه(:

 • حسینیه ها و روضه های خانگی
 • پرچم های محرم و سیاه پوش نمودن فضا
 • نوحه سرایی کودکان، نوجوانان و مداحان و …
 • تعزیه خوانی و روایت هنری از قیام عاشورا
  ۲ محرم و مسئولیت اجتماعی عزاداران حسینی در مواجهه با کرونا :
 • رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفظ سلامت فردی و اجتماعی توسط عزاداران حسینی
 • هیئت ها و تکایای مذهبی ، کانونهای فرهنگی هنری مساجد
 • هیئت ها و خیمه های مجازی
  ۳ ایده های نو و خلاقانه عزاداری محرم در شرایط کرونایی
  ۴ مقاومت و صبر عاشورایی:
 • دفاع مقدس، جانبازان ، آزادگان و ایثارگران
 • سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی )جمهوری اسلامی حرم است ؛ ما ملت امام حسینیم(
 • جبهه مقاومت در عراق ، سوریه، لبنان، یمن و …
  ۵ کمک مومنانه و همدلی حسینی:
 • رزمایش ملی مواسات )حب حسینی عامل مودت و کمک مومنانه(
 • نذر ماسک ، نذر ارزاق و …
 • فعالیت های جهادی ، خادمین حسینی
  ۶ ( زیارت به نیابت ) به تو از دور سلام
  ۷ ( مهر اربعین ) کمک های مومنانه و اقدامات بهداشتی موکب های حسینی
  ۸ ( عاشورا ، معرفت و بصیرت
 • نماز و عاشورا
 • دشمن شناسی و عاشورا
 • سواد رسانه ای و عاشورا، نقش تحریف وقایع در عاشورا
 • درس های عاشورا برای نسل امروز
 • درس های راهبردی زیارت عاشورا
 • امر به معروف و نهی از منکر

مقررات :
۱ آزاد است. » مهرمحرم « . شرکت عموم مردم و اهالی فرهنگ ، هنر و رسانه در ویی تولید محتوای
۲ . محدودیتی در تعداد آثار ارسالی هر فرد در قالب های مورد ذیرش ویی وجود ندارد.
۳ . محتواهای ویی می تواند با گوشی ت فن همراه تولید شده باشد.
۴ . جهت اطمینان از شرکت اثر در ویی، شای سته ا ست که اطلاعات مورد نیاز در صفحه ویژه ویی عمومی در
سایت مهرمحرم نیز بارگزاری شود.
۵ . معیارهای فنی، زیبایی شناسی ، محتوایی و تعداد بازدید محتوا از جم ه ملاک های تأثیرگذار در داوری ویی
عمومی می باشد.

 1. آثار برتر بر روی سایت سوگواره به نشانی www.MehreMoharram.ir به نمایی گذارده شده و در
  شبکه های اجتماعی از طریق دبیرخانه ویی بازنشر می گردد.
  دبیرخانه ویی برای تولید آثار تب یغی ویی و نمایی آن در فضای مجازی و صداو سیما ، اجازه ا ستفاده از آثار
  را دارد.

عکس:
۱ . ارسال آثار برای عموم آزاد است .
۲ .هر عکاس می تواند با درنظر گرفتن همه موضوعات مسابقه، در بخی تک عکس حرفه ای م ی کلاً تعداد ۷ تک
عکس و در بخی مجموعه عکس حداقل ۴ و حداکثر ۷ قطعه عکس را ارسا نمایند. نگاه های هنری نو و خلاقانه به
محرم و قیام عاشورا در ارزیابی نهایی هیئت داوران مورد توجه خواهد بود.

 • در مجموعه عکس، عکاس تلاش می نماید سوژه مشخصی را شناسایی و دنبا نماید و با برقراری ارتباط
  تصویری میان عکسها ، موضوع مورد نظر را به نحو کاملتری بیان نماید از اینرو درج توضیحات مربوط به مجموعه
  عکس (Caption) ضروری می باشد.
  ۳ .آثار باید با فرمت JPEG وسایز ض ع کوچک حداقل ۲۰۰۰ یکسل بارزولوشن ۳۰۰dpi با حجم حداقل MB 2 ارسا
  شود.
  ۴ . آثار می بایست با حجم کمتر از ۱۰ مگابایت بوده و صرفاً از طریق بارگذاری هنگام ثبت اثر انجام گیرد.
  ۵.ترجیح دبیرخانه بر دریافت آثار مربوط به به دوسا اخیر یعنی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ می باشد و آثار ارسالی نباید
  قبلاً به سیزدهمین سوگواره مهرمحرم ارسا شده باشد.
  ۶ . شرکت کنندگان می بایست عکس های خود را با نام خانوادگی خود به صورت انگ یسی و شماره گذاری شده
  ارسا نمایند، بطور مثا : Amiri1
  ۷ . آثار میبایست مستند بوده و از هرگونه دستکاری با نرم افزارهای رایانه ای یا حک و اصلاحی که جنبه مستند بودن
  عکس را مخدوش میسازد اجتناب گردد.
  ۸ . عکس های ارسالی نباید دارای امضاء عکاس، تاریخ ، اسپارتو ، قاب ، واترمارک و لوگو باشند.
  ۹ . به منظور بررسی آثار توسط هیئت داوران در ج سه داوری و ج وگیری از تضییع حق هر یک از عکاسان ،شایسته
  است اطلاعات EXIF همراه تصاویر حذف نشود .
  ۱۰ . برگزارکننده ، ک یه حقوق چاپ و نشر آثار اعم از دیجیتا یا چاپ ورقی و برگزاری نمایشگاههای داخ ی وخارجی
  و نمایی در فضای مجازی و صداوسیما را برای خود محفوظ می دارد.
  ۱۱ .عکاسانی که آثارشان برای نمایشگاه انتخاب می گردد می بایست فایل اص ی اثر را با بالاترین کیفیت در مدت زمان
  اعلام شده به دبیرخانه مسابقه ارسا نمایند.
  ۱۲ .دبیرخانه ، ارسا کننده را صاحب اثر میشناسد. در صورتیکه خلاف آن اثبات شود اثر از مسابقه حذف و ک یه
  امتیازات متع ق به آن ابطا میگردد.
  ۱۳ .در صورت برگزاری نمایشگاه فیزیکی عکس ، به ک یه شرکت کنندگان در بخی حرفه ای عکس که آثارشان به
  نمایشگاه راه مییابد، گواهی حضور در نمایشگاه و حق تألیف به مب غ ۱ می یون ریا برای هر اثر اهداء خواهد شد.
  ۱۴ .ارسا آثار به دبیرخانه به منزله ذیرش شرایط خواهد بود.
  ۱۵ . اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته ای که در مقررات حاضر یی بینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن در اختیار
  دبیر مسابقه است و هر گونه تغییر در شرایط مسابقه طی زمان فراخوان باطلاع عموم خواهد رسید.

جوایز:

تک عکس حرفه ای:
نفر او : لوح سپاس+تندیس + ۴۰ می یون ریا هدیه نقدی
نفر دوم: لوح سپاس+یادبود + ۳۰ می یون ریا هدیه نقدی
نفر سوم : لوح سپاس+یادبود + ۲۰ می یون ریا هدیه نقدی
مجموعه عکس :
نفر او : لوح سپاس+تندیس + ۴۰ می یون ریا هدیه نقدی
نفر دوم: لوح سپاس+یادبود + ۳۰ می یون ریا هدیه نقدی
نفر سوم : لوح سپاس+یادبود + ۲۰ می یون ریا هدیه نقدی
جایزه ویژه : به نفرات او هر بخی، س از ایان کرونا ، یک سفر زمینی به عتبات عالیات در کشور عراق از طرف
ستاد بازسازی عتبات عالیات تع ق خواهد گرفت.
هیئت داوران بخش عکس : متعاقباً اعلام می گردد.
هیئت داوران بخش فیلم کوتاه : متعاقباً اعلام می گردد.
آخرین مهلت ارسال آثار: تا ۱۵ مهر ۱۴۰۰ ه .ش )پایان ماه صفرالمظفر ۱۴۴۳ ه.ق(
زمان و مکان مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان : متعاقباً اعلام می گردد.
آدرس دبیرخانه :
سمنان، بلوار قدس ، فرهنگسرای کومی، مجتمع دیجیتا کومی ،دبیرخانه دائمی سوگواره مهر محرم
تلفن: ۰۲۳۳۳۳۳۲۵۱۱ ، کدپستی : ۳۵۱۳۶۹۸۷۹۱
پست الکترونیکی: MehreMoharram@gmail.com
دبیران سوگواره :
 دبیرکل سوگواره مهرمحرم: آقای میثم قدس ور ۰۹۳۹۳۳۱۳۷۱۱
 دبیر تخصصی ویی تولید محتوای عمومی : آقای محمدع ی طاهریان ۰۹۳۹۲۳۱۳۰۷۴
 دبیر تخصصی ویی تولید محتوای حرفه ای– فی م کوتاه: آقای سعید خجسته فر ۰۹۰۱۰۳۵۱۴۹۶
 دبیر تخصصی ویی تولید محتوای حرفه ای– عکس: آقای سیدعابد میرمعصومی ۰۹۱۰۰۶۳۳۴

وبسایت : www.MehreMoharram.ir

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *